img

Le Crayon

'LE CRAYON' VZW

Talencentrum 'Le Crayon' bestaat uit een gediplomeerd en gemotiveerd leerkrachtenteam. Dit team staat in voor het organiseren van taalonderwijs aan zowel volwassenen als aan kinderen.

Omdat een vreemde taal leren nooit zo gemakkelijk is als op jonge leeftijd, bieden wij een gevarieerde waaier aan taalkampen voor kinderen aan. Kinderen zijn namelijk heel nieuwsgierig en dompelen zich graag spelenderwijs onder in een nieuwe taal. Kinderen zijn nadien dan ook erg trots hun pas verworven kennis van de nieuwe taal aan de ouders te kunnen presenteren. Onze taaldocenten nemen hiervoor de kinderen onder hun vleugels. Stap voor stap brengen ze de vaardigheden bij en maken ze de kinderen wegwijs doorheen de nieuwe taal.

Uw kids kunnen ook tijdens het schooljaar een beroep op ons doen. Zo gaan er wekelijks speelse taalateliers Frans door onder de vorm van lessenreeksen en kunnen de kinderen op zaterdagvoormiddag eveneens blind leren typen.

'Le Crayon' biedt naast taalbegeleiding ook individuele studiebegeleiding aan voor de niet-taalvakken. Een leerkracht ondersteunt uw kind of uw tiener bij moeilijkheden in het leerproces. Studenten en volwassenen kunnen eveneens een beroep op ons doen.

Het 'Le Crayon'-team


Europees Referentiekader

Met talen kom je verder!

Het Europees Referentiekader (ERK) is de basis van het taalonderwijs bij "Le Crayon".
Hoe kun je de taalniveaus met elkaar vergelijken? Dat kan met het Europees Referentiekader voor de Talen. Het Europees Referentiekader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal moet kunnen om aan te tonen dat je die taal op een bepaald niveau beheerst. Het ERK kent zes niveaus, van A1(beginner) tot en met C2 (gevorderde). Het ERK beschrijft vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven.