terug naar vorige paginaLogin aanvragen

Om te kunnen inschrijven op één van de op deze website vermelde taalactiviteiten van Talencentrum "Le Crayon", moet je beschikken over een login op het ogenblik van deelname.

Na het behandelen van uw aanvraag ontvangt u spoedig uw login waarmee u kan inschrijvingen voor onze taalactiviteiten. Deze aanvraag is eenmalig, kosteloos en brengt uiteraard geen verplichtingen met zich mee.

Talencentrum "Le Crayon" volgt de leervorderingen doorheen het leerproces nauwgezet op. Zo garanderen wij een optimale continuïteit met positieve leervorderingen na deelname van onze taalactiviteiten. Op die manier kunnen we een nog betere individuele opvolging en de kwaliteit van ons taalonderwijs garanderen. De intentie en motivatie hebben een vreemde taal aan te leren is onze belangrijkste voorwaarde.

Per deelnemer dient één login te worden aangevraagd. Opgelet: 1 login per formulier

CAPTCHA

  Ik wens een login te ontvangen van Talencentrum 'Le Crayon' vzw te ontvangen om te kunnen genieten van het aanbod aan taalactiviteiten aangeboden op deze website en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Gegevensregistratie vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (wet van 8 december 1992). Gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden enkel gebruikt om de login op te maken en/of de inschrijvingen voor onze aangeboden activiteiten te verwerken.