>> Inschrijven ...
>> Voor wie ...
>> Taalstages zonder overnachten & opvang ...
>> Samen inschrijven ...
>> Groepsindeling ...
>> Gedragscode ...
>> Laatste richtlijnen ...
>> Reservelijst ...
>> Medische zorgen ...
>> Maaltijden ...
>> Dranken en tussendoortjes ...
>> Taaldocenten ...
>> Les en taalactiviteiten ...
>> Laatste taalstagedag ...
>> Verloren voorwerpen ...
>> Foto's ...
>> Verzekering ...
>> Betaling en annulatievoorwaarden ...
>> Annulatie door 'Le Crayon' ...
>> Vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst ...
>> Ingezamelde info ...
>> Privacy ...